Monique Mulder

Monique Mulder

Strategy Director en Founder

Rol en achtergrond

Ik volgde de Kunstacademie in Den Haag en behaalde een MA in Computer Science and Computer Animation van het postacademische SCAN-programma in Groningen. Na mijn opleiding werkte ik voor en met uiteenlopende designers, filmmakers, kunstenaars en onderzoekers op research labs voor nieuwe media technologie in het buitenland, zoals “Zentrum für Kunst und Medientechnologien” (ZKM) te Karlsruhe en Art+Com in Berlijn. We werkten aan projecten op de ‘cutting edge’ van interactieve technologie, in opkomende velden als virtual reality en ruimtelijke interactie met 3D software en nieuwe media technologieën.

In 1993 richtte ik Mattmo op, samen met Matthijs Tammes. Zoals altijd in de voorste gelederen van veranderingen, bouwden we een netwerk in de Chinese markt in 2004, een van de eersten in ons vak. En in 2008 openden we ons kantoor in Shanghai.

Als de leidende strateeg binnen Mattmo adviseer en inspireer ik organisatie en mensen op het gebied van innovatie, strategie, creativiteit, nieuwe concepten, merken en design. Ik creëer graag innovatieve concepten die bijdragen aan een duurzame en vitale maatschappij, in opdracht of uit eigen initiatief. Zo stond ik aan de basis van Dutch Cuisine, Creative City Lab, and DutchRoom in Creative China. Ik werk vaak mee aan denktanks en geef wereldwijd lezingen en workshops  over creativiteit, innovatie en cultureel ondernemerschap.

Ik denk met linker en rechter hersenhelft. Hiermee bedoel ik dat ik creatieve ideeën en creativiteit samenbreng, en dit is de basis die bij Mattmo is gelegd. Ik geloof in de samenwerking van geesten, vooral vanuit verschillende disciplines, om zo te verkennen wat er in de overlap van disciplines kan ontstaan.

Zie me maar als een pionier. Ik voorzie vaak sociale verandering en tendensen. Ik werk graag op het snijvlak van verandering; daar zitten kansen en nieuwe mogelijkheden. Mijn kracht is dat ik mogelijkheden en oplossingen altijd omsmeedt in tastbare ideeën, en onderweg probeer ik altijd mensen te inspireren en mee te nemen. In de overlap van disciplines ontstaat echte innovatie. Dat is mijn pad naar een vitale maatschappij.

Betekenis geven

Amsterdam is onze thuishaven, Nederland ons basiskamp. Hier hebben we onze opleidingen genoten, die tot de betere in de wereld behoren, van de Rietveld academie tot de Design Academy. We hebben hier ons van kind af aan kunnen wentelen in een bijzonder rijk cultureel klimaat. We hebben de kunst kunnen afkijken van Rembrandt, Mondriaan, van Gogh, Wim Crouwel, Ootje Oxenaar en noem ze maar op. Om het vervolgens helemaal anders te gaan doen. Nederlanders zijn n.l. eigenzinnig en Nederlandse ontwerpers al helemaal. 

Onze voorouders maar al eeuwen geleden al het verschil door land te winnen uit moeras en water. Innovatie ‘avant la lettre’. En voordat de rest van de wereld er in de 16e eeuw erg in had was Nederland het meest verstedelijkte deel van Europa. Als handelsknoop punt is het sinds dien altijd blootgelegd geweest aan een stortvloed van buitenlandse invloeden – voer voor Nederlandse kunstenaars en ontwerpers. Een eeuw later wordt Nederland het internationale brandpunt van de Verlichting, met dank aan een stel radicale Nederlandse denker. Zij veranderden onze cultuur voor goed. Zonder hen zouden er nooit radicale kunstenaars en ontwerpers als van Gogh, Mondriaan, Rietveld en Koolhaas zijn opgestaan. 

Dat radicale – of zoals gezegd: eigenzinnige – zit in ons DNA. Hoe dat terug te zien is bij Mattmo? Wij willen tastbaar maken wat anders slechts vaag aanwezig is om de wereld om ons heen in kaart te brengen zodat we er doorheen kunnen navigeren.

Zoals de wereldvermaarde Amsterdamse cartograaf Blaeu in de Gouden eeuw met zijn aardglobe en hemelglobe de gangbare blik op hemel en aarde volledig kantelde. Via ons werk willen we onze opdrachtgevers en het doelgroepen en klanten ook de wereld op nieuwe manieren laten zien. Zodat we er uiteindelijk met z’n allen een betere plek van kunnen maken. 

Betekenis geven aan de dingen dus. We beseffen dat het pretentieus kan overkomen maar we geloven nu eenmaal heilig in deze benadering. In de dagelijkse praktijk komt het er op dat we verder gaan dan waar andere ophouden.

Wat dat aangaat regeert bij ons het motto kennis is macht kennis is het vermogen om informatie om te kunnen zetten in kwalitatief goede beslissingen in het beste geval kun je kennis door vertalen naar voorspellingen en prognoses, over hoe mensen, markten of maatschappij zich gedragen. Onze ervaring leert dat je zo al met al vroeg of laat dwarsverbanden ontdekt die een project – van jaarverslag tot citymarketing – rijker maken, en relevanter. Vandaar dat we elk project cross-mediaal, cross-cultureel of interdisciplinair benaderen, en het liefst alle drie tegelijk.