Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Mattmo Creative bv

Augustus 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

1. Over ons

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Mattmo Creative bv
KvK-nummer: 58739068
Contactpersoon: Matthijs Tammes
E-mail: tammes@mattmo.nl
Telefoon: 020-4206773

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we
•    Naam;
•    E-mailadres;
•    Telefoonnummer;
•    Geslacht;
•    Adres;
•    KvK-nummer en bedrijfsnaam (van eenmanszaken of VOF’s)
•    Bankgegevens;
•    Overige gegevens die je ons zelf verstrekt.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we
Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen via onze website of contactformulier, omdat je ons een e-mail stuurt of opbelt, van onze opdrachtgevers gekregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen. 

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Aanvragen en offertes
Je mag met ons vrijblijvend contact opnemen om te zien of wij voor jou of de onderneming waarvoor je werkt aan de slag kunnen. Om een offerte op te kunnen stellen hebben wij alle contactgegevens nodig die wij hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij uiteindelijk onze diensten niet afneemt, bewaren wij de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes wij hebben aangeboden. 

Uitvoering van een opdracht
Op het moment dat wij een opdracht voor jou uitvoeren, zullen wij jouw gegevens verwerken. Wij verwerken je contactgegevens om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan. 

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen. 

Gegevens die wij niet voor de facturatie, ons portfolio, archivering of voor een licentie nodig hebben, zullen wij verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zullen wij gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

Persoonsgegevens in designs
Wanneer wij bepaalde designs voor onze opdrachtgever ontwerpen, dan kan het voorkomen dat in ons ontwerp ook persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan adresgegevens in visitekaartjes. De ontwerp-bestanden en drukklare bestanden bewaren wij in ons archief. 
Met onze opdrachtgever hebben wij in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over wat wij met deze persoonsgegevens mogen doen.

Portretten
Tijdens de uitvoering van een opdracht kunnen video’s of foto’s geschoten worden waarin jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerken wij ook voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgever. Wij zullen het beeldmateriaal leveren aan onze opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht. Over deze portretten hebben wij met onze opdrachtgever afspraken gemaakt.

Wij hebben bovendien een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om onze artistieke werken in te zetten voor onze eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in ons portfolio. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt. 

Op de portretten rust ons intellectueel eigendom, wij hebben hierop auteursrecht. Wij bewaren deze artistieke werken daarom in ons archief en portfolio.

Licenties
Wij zijn de auteursrechthebbende van de werken die wij ontwerpen en de foto’s die wij maken. Daarom maken wij afspraken over het gebruik van de designs en foto’s. Het gebruiksrecht dat je van ons krijgt, noemen we ook wel een licentie. Wij bewaren de NAW-gegevens en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie. 

Nieuwsbrief
Wij versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Wij verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Wij bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

E-mail en overig contact
Wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerken wij je naam en e-mailadres, zodat wij je van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Omdat wij graag nog een tijdje zouden willen terugzien met wie wij contact gehad hebben, bewaren wij deze gegevens tot 2 jaar na ons laatste contactmoment.

Statistieken over websitebezoek
Wat leuk dat je onze website bezoekt! Wanneer jij onze website bezoekt, worden jouw gegevens verwerkt voor analyse van de herkomst en het gedrag van doelgroepen op deze website. Daarbij gaat het onder andere om bezoekersaantallen, de bezochte pagina’s, webbrowser-eigenschappen, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Voor dat doeleinde is aan deze website software gekoppeld van SalesFeed. Deze software verwerkt daarvoor IP-adressen. Een deel van de IP-adressen van de Nederlandse organisaties die onze website bezoeken, wordt gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd wanneer ze onze website bezoeken, wordt niet gedeeld met derden. Meer informatie over SalesFeed vind je hier: www.salesfeed.com.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
•    Drukkerijen;
•    Nieuwsbriefdienst;
•    E-mailoplossing;
•    Designprogramma’s;
•    Serverbeheerder;
•    Cloudopslag;
•    Online programma voor aanlevering van digitale bestanden;
•    Postbezorgdiensten;
•    Advertentie-, social media en/of marketingkanalen, waarop wij onze projecten en werken plaatsen voor ons eigen bereik.
•    Betaaldiensten

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen. 

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via tammes@mattmo.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media 
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
•    Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation] 
•    Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
•    LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
•    Twitter: [https://twitter.com/privacy]

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics, LinkedIn Analytics en Hotjar. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google en Hotjar geplaatst. 

•    Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]. Google Analytics bewaart jouw gegevens maximaal 14 maanden.
•    Meer informatie over de cookies van Hotjar vind je hier: [https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information ]. Hotjar bewaart de informatie over jou maximaal 2 jaar.
•    Meer informatie over de cookies van LinkedIn Analytics vind je hier: [https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy].

Advertentiecookies
Met jouw toestemming worden via deze website cookies van Google DoubleClick, Google Remarketing en LinkedIn Ads geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. 
•    Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/]. 
•    Meer informatie over het gebruik van cookies door LinkedIn vind je hier: [https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy].

Salesfeed
Via deze website worden cookies geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie kan ons helpen om jou doelgerichter te benaderen. Deze cookie is een sessie cookie, oftewel een first party cookie. De cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren en vervalt na een half uur inactiviteit. Meer informatie over het privacybeleid van SalesFeed vind je hier: [https://www.salesfeed.com/privacy-verklaring/].

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.