Essent

De energiemarkt is verschoven van top-down naar een bottom-up markt. Door energie terug te koppelen kan een klant nu producent worden. Daarnaast ontstaat er steeds meer een dialoog tussen consument en producent. Om hier op in te spelen hernieuwde Mattmo de communicatiestrategie. Het uitdagende proces van het maken van een jaarverslag kon gestroomlijnd worden middels… Essent