In beweging brengen door meten en weten

In beweging brengen door meten en weten

Een communicatiekompas als leidraad voor het handelen van uw organisatie met meetbare doelen. een kompas voor de interne communicatie en employer-branding dat de basis vormt voor de externe communicatie naar klanten, stakeholders en partners. PACC-partner Mattmo past dit toe in de in- en externe communicatie van haar klanten en PACC-partner Grant Thornton maakt dit meetbaar. 

Organisaties willen hun impact vergroten en verleggen steeds vaker hun focus op de bijdrage die zij kunnen leveren aan de maatschappij. Waar ligt de focus van uw organisatie om de gewenste impact te bereiken? Wat vinden stakeholders belangrijk? En waar komen de behoeften van stakeholders en de kansen voor uw organisatie samen? 

Integraal communiceren waarbij zowel medewerkers als alle stakeholders betrokken worden is niet langer een professie van enkelen, maar een competentie van velen. De uitdaging is om de impactdoelen van de organisatie begrijpelijk te maken waardoor mensen betrokken raken en daarmee kan iedereen impact maken. De manier van communicatie verandert en communicatieprofessionals zijn meer regisseurs die deze beweging in gang zetten. En dit kun je alleen maar faciliteren als de impact wordt gemeten.

PRAKTISCHE STAPPEN
Hoe maakt u een praktische koppeling vanuit uw bedrijf om een meetbaar communicatiekompas in te zetten, hoe vertaalt u dat in concrete acties en hoe meet u vervolgens de impact daarop? We onderscheiden daarbij drie stappen: 1. Waar richt je je op: positie met impactdoelen bepalen en de purpose van uw organisatie communiceren, 2. Hoe richt je het in: inzicht geven en het verhaal vertellen via meten en 3. Wat verricht je: in beweging zetten en beweging maken.

1. POSITIE BEPALEN EN AANPAK COMMUNICEREN
Allereerst schetst Mattmo vanuit de gestelde impactdoelen de gewenste propositie van uw organisatie en stelt een ‘communicatieaanpak’ voor die de aanloop is of kan zijn naar bijvoorbeeld de ‘corporate story’ of het ’integrated report’van uw organisatie. Dit is een integraal verhaal mét de concrete bewijslast van uw organisatie die vervolgens mediumonafhankelijk over diverse in- en externe kanalen kan worden gecommuniceerd. 

Aan de hand van de output van het waardecreatiemodel wordt de balans tussen de financiële en non-financiële waarden van uw organisatie zichtbaar. Met dit resultaat scherpen we de merkessentie en kernwaarde van de organisatie aan. Dit wordt uitgewerkt in een communicatiekompas waarbij deze waarden worden vertaald naar de houding en gedrag van uw organisatie. 

De inzet van een communicatiekompas biedt een handelingsperspectief voor de totale organisatie, zodat uw organisatie koers kan houden in een veranderende tijd. Tevens is dit kompas een ‘ondersteuner’ die u helpt bij het bouwen, beschermen en versterken van uw merk. 

2. INZICHT GEVEN VIA METEN
Om vervolgens te kunnen bepalen of de ingezette koers voldoende impact genereert, is het cruciaal om deze te meten. Immers, meten is weten. Maar wat wil je nou eigenlijk meten? En hoe doe je dat? 

Het is van belang om uit de doelstellingen van uw organisatie de juiste KPI’s en benchmarks te kiezen. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van verschillende databases en frameworks. 

Via het ontwikkelen van een datastrategie kunt u op een transparante en juiste wijze met behulp van de volledige data en passende tools de impact van de organisatie meten. Door dit op een transparante wijze weer te geven in een dynamisch dashboard ontstaat er inzicht voor alle stakeholders.
Hierdoor kun je op een geloofwaardige wijze laten zien waar uw organisatie voor staat. Door de impact van uw bedrijfsvoering op economisch, ecologisch en sociaal niveau in kaart te brengen, kunt u een gerichte koers uitzetten naar de toekomst en wordt uw onderneming door de stakeholders positiever gepercipieerd. 

3. BEWEGING MAKEN
Met de inzet van het communicatiekompas kunt u uw medewerkers en stakeholders in beweging brengen en raken met een verhaal waarmee ze zich kunnen identificeren. Meetbare resultaten en rationale argumenten die voortkomen uit de meting kunnen worden gecommuniceerd vanuit statements over bijvoorbeeld de veranderende wereld om ons heen, waarin we voor grote uitdagingen staan zoals de voedseltransitie en de klimaatverandering. Op deze wijze brengt u de impact en het effect van uw bedrijfsvoering in beeld. Door dit verhaal te vertellen kan uw doelgroep zich verbinden en dit ook uit gaan dragen en werken uw onderneming, uw medewerkers en stakeholders mee aan een duurzamere wereld. 

Samen maken we impact!

Dit artikel is geschreven door Mattmo en Grant Thornton, partners van Purpose Accounting Collective (PACC). PACC biedt vanuit het collectief de kennis en expertise voor ondernemers die hun maatschappelijke impact willen verankeren in hun organisatie. Korte lijnen, snel schakelen en een gezamenlijke missie waarmee wij klanten beter integraal kunnen bedienen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel