Introductie

  The Informal & Inclusive City

  Research project Amsterdam

  Research

  Mattmo heeft vijftien visuele communicatie studenten van de Artesis Plantijn University College in Antwerpen een onderzoek laten doen naar vijf wijken in Amsterdam om er achter te komen hoe informal en inclusive Amsterdam volgens hen is.

  De “Informal City” is ongereguleerd , zelfregulerend, open source, “do it yourself”, peer-to-peer, bottom-up. Een “Inclusive City” is een stad waarin alle inwoners een aandeel hebben en pro-actief meedoen. Door de hoge mate van regulering zijn we verwijderd geraakt van de informele stad. Het “social web” faciliteert wellicht een gedeelte van de informaliteit opnieuw. Denk aan Peerby, AirBNB, Uber, Facebook, SnappCar en Marktplaats. Of zijn ze minder informal als we denken. 

  Quote bewoner

  Dat wat je vroeger in de Jordaan had, dat is denk ik dat Noord gevoel.

  Amsterdam-Noord is informal. Mensen zijn erg op zichzelf gesteld, omdat ze proberen overeind te blijven. Door de hoge werkloosheid houden mensen zich bezig met uiteenlopende activiteiten. Wanneer mensen geen tuin hebben, leggen ze deze zelf aan om het leven wat op te fleuren. Tijdens onze tocht hebben we kleine en grote initiatieven gevonden waar mensen andere mensen betrekken in verschillende organisaties. (conclusie van de studenten die Noord onderzochten).

  Dit was oa de conclusie volgens de studenten die Zeeburgereiland onderzochten

  Sinds 2013 wordt er op Zeeburgereiland gebouwd aan een nieuwe moderne wijk waar alle creatieve geesten verzamelen om zo tot een creatieve denkpoel te komen. Omdat het bouw proces zeer rustig verloopt is er in de eerste jaren nog zeer veel plaats voor eigen initiatieven en wildgroei van eigen plannen. Mensen kunnen nog volop experimenteren en gronden tijdelijk zichzelf toe eigenen. Wanneer het volledige bouwplan is afgerond zal er namelijk geen plaats meer zijn om zelf eigen initiatieven te plaatsen of uit te werken. Bij de opmaak van het bouwplan is er veel rekening gehouden met de belangen van de uiteindelijke bewoner en deze hebben dan ook zeer veel inspraak gekregen. Om alles samen te vatten kan men zeggen dat het eiland momenteel zeer Informal is maar wanneer alle bouwwerken afgerond zijn dat het volledig (in)formal geheel zou vormen. Ieder zijn mening en inspraak is van belang wanneer men spreekt van een inclusive city. Op Zeeburgereiland hebben alle inwoners inspraak in de dingen die voor hen van belang zijn. Zo hebben de kinderen van het college inspraak gehad over hoe de toekomstige speelplein er zal uitzien op de nieuwe school. De inwoners van de Kea Boumansstraat hebben zelf volledig de vrijheid gehad om hun huis vorm te geven zoals ze zelf willen.

  Wilt u meer weten?

  neem contact op
  © Mattmo 2018