Introductie

  Provincie Limburg

  Content database landschapspunten

  Vraag

  De provincie Zuid-Limburg vroeg Mattmo om Zuid-Limburg op de kaart te zetten en aantrekkelijker te maken.

  Mattmo heeft ervaring in deze vorm van ‘area branding.’

  Oplossing

  In opdracht van de Provincie Limburg heeft Mattmo 650 landschapskenmerkende punten in kaart gebracht.

  Doel is om een database te ontsluiten die stakeholders content vrij kunnen gaan gebruiken voor diverse doeleinden. We hebben deze punten geresearched en vastgelegd in teksten, fotografie, film, animatie, illustratie en voice-over. 

  Resultaat

  Dit project had als doel om digitale database met toeristische informatie over het landschap.

  Deze database wil de provincie gratis ter beschikking stellen aan derden (bijvoorbeeld private partijen), die interfaces hebben ontwikkeld of gaan ontwikkelen om deze informatie te gebruiken. Men kan hierbij denken aan (web gerelateerde) GPS-toepassingen (PDA, mobiele GPS- internettelefonie), die de recreant/toerist in staat stellen de aan het landschap verbonden "verhalen" en de samenhang tussen ondergrond, water, natuur, mens, bewoning, landschap, monumenten en cultuurhistorie te laten beleven.

   

  Wilt u meer weten?

  neem contact op
  © Mattmo 2018