Introductie

  Gemeente Haarlem

  Schalkwijk gebiedsbranding

  Na-oorlogse woonwijk in Haarlem

  Een plek van betekenis waar mensen willen wonen, werken en verblijven.

  Schalkwijk is een belangrijke na-oorlogse woonwijk in Haarlem. Het gebied is echter niet bij iedereen geliefd en kent een probleem van meer wijken uit dezelfde tijd; het mist een aantrekkelijke identiteit. Schalkwijk Midden is vanouds een kantorengebied grenzend aan het winkelcentrum en het ziekenhuis. De omliggende wijken kennen bijna uitsluitend woningbouw. Ten westen van de wijk ligt het historische centrum van Haarlem en ten oosten en zuiden ligt een schitterend weidelandschap.  De kantoren komen echter grotendeels leeg. Transformatie is nodig. Haarlem heeft een taakstelling om extra woningen te realiseren conform de afspraken binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Om een aantrekkelijk gebied te vormen is meer nodig dan woningbouw alleen; een integrale aanpak met andere functies (werken, horeca, beperkte retail) is wenselijk om tot een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu te komen. Schalkwijk Midden is daarnaast nu te veel een eiland omzoomd door drukke wegen. Een andere identiteit is nodig.

  In samenwerking met de architectenbureau Rijnboutt en stedenbouwkundige Peter de Bois hebben wij het gebiedsconcept en de bijbehorende visuele identiteit ontwikkeld. De nieuwe identiteit dragen we uit met pakkende, spannende, emotionele en alledaagse fotografie en een passende tone of voice en pay-off. Een typisch Schalkse uitstraling met een knipoog, met beide benen aan de grond en ergens voor staan: vrij, stoer, meedoen, sociaal betrokken en tikkeltje brutaal.

  Wilt u meer weten?

  neem contact op
  © Mattmo 2018