Introductie

  APG jaarverslagen

  'Morgen is vandaag’ is het motto van APG

  APG zet zich elke dag in voor het pensioen van morgen. Als financiële dienstverlener verzorgt APG Groep bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten.

  APG werkt voor ongeveer 40.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,5 miljoen deelnemers). Met haar motto “Morgen is vandaag’ onderstreept APG dat een huidige goede beleggingsstrategie en een gedegen pensioenbeheer nu de basis zijn van een goed pensioen in de toekomst. Ook vormt het motto de leidraad voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen door APG.

   

  APG opteert voor Mattmo en ‘ART’

  Mattmo’s Advanced Reporting Tool, afgekort ART, is drie jaar geleden geïmplementeerd. Voor het merendeel van de door APG beheerde fondsen worden de jaarverslagen met ART geproduceerd.

  De fondsen kennen hun eigen positionering en identiteit die je duidelijk terugziet in de verslagen. 

  De insteek is altijd om zo persoonlijk, transparant en relevant mogelijk voor deelnemers te communiceren.

  Inhoud en vormgeving ineen was een belangrijke afweging bij de selectie van de tool en Mattmo als partner. In het verleden waren inhoud tekst en financiën enerzijds en vormgeving anderzijds gescheiden. Dit resulteerde in een tijdrovend traject.

  APG zocht een tool waarmee zij zowel tijd-, energie- als kosten kon besparen. Dit trof zij in de combinatie ART en Mattmo.

  Finance en fondsbeheerders van APG produceren de verslagen nu volledig in eigen beheer. Mattmo verzorgt waar nodig illustraties en infographics en coördineert de productie.

  Wilt u meer weten?

  neem contact op
  © Mattmo 2018