Introductie

  Voldoet uw jaarverslag aan alle richtlijnen?

  Welke richtlijnen volgt u voor uw geïntegreerde jaarverslag? GRI, IIRC, de Transparantiebenchmark? En wat doet u met de Sustainable Development Goals van de UN en de EU-regelgeving voor niet-financiële informatie? Zeer weinig van deze richtlijnen zijn verplicht. Toch adviseert Mattmo u om ze serieus te nemen.

  Een jaarverslag is hét medium om stakeholders te tonen dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. De richtlijnen vormen daarvoor een goede kapstok.

  Wat zijn de belang­rijkste richtlijnen?

  De GRI-richtlijnen zijn wereldwijd de meest gehanteerde standaard voor duurzaamheidsverslagen. Aan het einde van 2016 zijn de nieuwe GRI Standards gepresenteerd, die de GRI G4 per 1 januari 2018 gaan vervangen.

  Waar het GRI focust op duurzaamheidsverslaglegging, richt de IIRC (International Integrated Reporting Council) zich op integrated reporting. Financiële en niet-financiële informatie komen samen in een integrated report, waarbij integrated thinking wordt verankerd in de bedrijfsstrategie.

   

  De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in Nederland. Het is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Deelname is dus vrijwillig. Wel kunnen organisaties vrijwillig meedoen.

  De Sustainable Development Goals (SDG’s of Global Goals) zijn onderdeel van de UN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Mattmo adviseert u om de doelen naast uw strategie te leggen en te kijken waar u iets kunt bijdragen. Vervolgens kunt u in uw jaarverslag tonen welke doelen uw organisatie omarmt en wat u daarin bereikt heeft.

  De EU-richtlijn voor verhoging van de transparantie in verslaglegging is vertaald naar Nederlandse wetgeving, die met ingang van het jaarverslag 2017 gaat gelden voor grote organisaties van Openbaar Belang (OOB’s). De richtlijn bevat eigenlijk geen nieuwe onderdelen ten opzichte van de GRI. Om compliant te zijn, is het dus voldoende om de GRI te volgen.

  Lees meer:
  http://www.mattmo.nl/richtlijnen

  Mattmo kan samen met uw organisatie stapsgewijs bouwen aan een passende strategie voor de integratie van duurzaamheidsverslaglegging. Neem meteen even contact op voor meer informatie.   


  Lees meer:
  Hoe krijgt u meer efficiency en regie in de productie van het jaarverslag?
  Hoe brengt u niet-financiële waarden tot leven in uw integrated report?

  © Mattmo 2018